17 LÝ DO THỜI NAY ÍT NGƯỜI ĐỌC KINH GỐC

17 LÝ DO THỜI NAY ÍT NGƯỜI ĐỌC KINH GỐC

1. Những sư cúng lễ thì mất thu nhập, do trong kinh Đức Phật dạy rằng cúng lễ là lãng phí thời gian và các sư thì không nên làm.

2. Những người theo Vi Diệu Pháp thì không thích kinh, bởi kinh chỉ ra rằng Đức Phật không dạy Vi Diệu Pháp.

3. Những nhà sư quản lý hệ thống chùa lớn thì không thích kinh bởi họ muốn kiểm soát tập trung tăng đoàn, trong khi một tăng toàn thực sự thì phi tập trung quyền lực và không nằm dưới quyền điều hành nào cả.

4. Những người theo thiền quán (Vipassana) thì không thích kinh bởi trong kinh dạy về thiền định và các tầng thiền. Trong kinh cũng không nói về con đường giác ngộ chỉ thuần thiền quán.

5. Truyền thống trong rừng (chủ yếu chỉ tới bên Thái Lan) thì không thích kinh bởi trong kinh dạy rằng hãy dựa vào chính bản thân mình và lời của Đức Phật, và đừng chấp nhận mù quáng những điều thầy giáo của mình nói.

6. Và cũng bởi trong kinh không hề có thứ gọi là Tâm Nguyên Sơ hay Tâm Nguyên Bản (Original Mind).

7. Những người theo Mật Tông không thích kinh, bởi trong kinh thì chẳng có cái gì giống mật tông hay trì chú cả.

8. Giới học thuật không thích kinh, bởi học ngôn ngữ cổ là rất khó và ít học sinh học. Và phần lớn học sinh cũng cảm thấy bị thách thức nhiều bởi những điểm khác nêu ở đây.

9. Những người theo Đại Thừa thì không thích kinh, bởi kinh chỉ ra rằng những kinh sách Đại Thừa là đời sau, không phải do Đức Phật dạy.

10. Một người mà theo Bồ Tát Đạo cũng không thích kinh, bởi trong kinh chẳng có Bồ Tát Đạo.

11. Tương tự với những người thờ À Di Đà Phật.

12. Những người theo chủ nghĩa dân tộc (Thái, Miến, Sri Lanka) không thích kinh, bởi Đức Phật chưa bao giờ đặt chân đến nước họ [như họ vẫn tin]; và rằng kinh Đức Phật thuyết xem nhẹ tất cả mọi chủ thuyết dân tộc.

13. Các sư giàu thì không thích kinh bởi kinh dạy về sự buông bỏ.

14. Các sư mà có chức tước, áo đẹp, và vị trí trọng vọng không thích kinh, bởi kinh chẳng liên quan gì đến mấy thứ linh tinh đấy cả.

15. Những người mà tin vào truyện tiền thân Đức Phật thì không thích kinh, bởi kinh chỉ ra rằng những truyện tiền thân chỉ là tổng hợp lại của truyện dân gian.

16. Bất cứ ai mà đã chọn theo một truyền thống đều không thích kinh bởi kinh thách thức rất nhiều tư tưởng mà họ thà không nghĩ về thì hơn.

17. Những người mang sự kì thị giới tính không thích kinh bởi trong kinh có nhắc tới ni. Và kinh cũng không tán đồng ý tưởng rằng: tái sinh làm người nữ là kết quả của nghiệp xấu.
——
1. Traditional ritual monks lose income, because the suttas says rituals are a waste of time and monks shouldn’t do them.

2. Abhidhammists don’t like it because the suttas show the Buddha didn’t teach Abhidhamma.

3. Administration monks don’t like it because they want to centralize control of the Sangha, but the real Sangha is decentralized and not under any administrative control.

4. Vipassana people don’t like it because the suttas teach jhana, and do not have an insight only path.

5. Forest tradition doesn’t like it because the suttas say to rely on yourself and the Buddha, and not blindly accept what the teacher says.

6. And also because there’s no such thing as the Original Mind in the suttas.

7. Tantrists don’t like it because the suttas have nothing even vaguely like tantra.

8. Academics don’t like it because learning ancient languages is hard and you get very few students; and most students are challenged by the various other points, too.

9. Mahayanists don’t like it because the suttas show the Mahayana sutras are late and were not taught by the Buddha.

10. Someone who follows a bodhisattva path won’t like it because there’s no such thing in the suttas.

11. Ditto worship of Amitabha.

12. Nationalists don’t like it because the Buddha never visited their country, and because the teachings undermine any nationalist agenda.

13. Rich monks don’t like it because it praises renunciation.

14. Monks with titles and fancy robes and high positions don’t like it because none of that silliness is found in the suttas.

15. Someone who believes in the Jataka stories doesn’t like the fact that the suttas show they’re just folk tales.

16. Anyone committed to a tradition doesn’t like it because it challenges all kinds of ideas they’d rather not have to think about.

17. Sexists don’t like the suttas because there are bhikkhunis. And the suttas don’t support the idea that rebirth as a woman is a result of bad kamma.

Dịch Việt: Hieu Cao

Trả lời