Khóa thiền Tứ Niệm Xứ 9 ngày

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ 9 ngày là khóa chuyên sâu và đầy đủ nội dung học nhất trong các khóa mà Gosinga tổ chức.

Khóa thiền sẽ trang bị cho người học phương pháp quan sát sự thật, thực hành để thay đổi lộ trình tâm, từ đó hình thành lối sống thích nghi với mọi hoàn cảnh; góp phần nâng cao chất lượng đời sống nội tâm; nâng cao năng suất lao động và khả năng hoạt động hiệu quả.

Thiền sinh sẽ học được:

 • Phương pháp để để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm
 • Cách sống an lạc từ bên trong, điềm tĩnh và sáng suốt khi ra các quyết định
 • Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với nhiều kiểu người, mọi hoàn cảnh
 • Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc
 • Hiểu đúng sự thật về Bản ngã, về Nhân quả nghiệp báo
 • Hiểu đúng sự thật về luân hồi tái sinh, con người sau khi chết thì như thế nào

Khi học và thực hành đúng theo hướng dẫn, thiền sinh sẽ sống với một lối sống mới, lối sống bình an từ trong nội tâm. Đây là phương pháp đơn giản và có lộ trình rõ ràng mà bất cứ ai đều có thể dễ dàng thực hành theo.

NỘI DUNG KHÓA THIỀN

NgàyBuổiNội dung
            Ngày 1    SángKhai mạc khóa tu
Bài giảng: Tính chất của Giáo pháp
Hướng dẫn thiền hành
Bài giảng: Mục đích cuộc sống  
     ChiềuBài giảng: Sự giác ngộ của Đức Phật (P.1)
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Sự giác ngộ của Đức Phật (P.2)
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Tà Đạo  
 TốiTọa thiền cho người cũ đã học  
        Ngày 2  SángBài giảng: Tính chất vô thường, vô ngã
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Hai loại tâm biết: Tưởng và Thức
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Khổ đế và Tập đế  
     ChiềuBài giảng: Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo
Thiền hành quán thân
Tọa thiền quán thân 1
Thiền hành quán thân
Tọa thiền quán thân 2  
   TốiTọa thiền quán thân 3
Thiền Sư giải đáp thắc mắc  
              Ngày 3    SángTọa thiền quán thân 4
Thiền hành quán thân
Tọa thiền quán thân 5
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Chánh niệm – Tỉnh giác  
     ChiềuTọa thiền quán thân 6
Thiền hành quán thân
Tọa thiền quán thân 7
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Chánh định và Tà định  
   TốiTọa thiền quán thân 8
Thiền Sư giải đáp thắc mắc  
              Ngày 4    SángTọa thiền quán thân 9
Thiền hành quán thân
Tọa thiền quán thân 10
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Lý duyên khởi  
     ChiềuTọa thiền quán thân 11
Thiền hành quán thân
Tọa thiền quán thân 12
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả
   Tối  Tọa thiền quán thân 13
Thiền Sư giải đáp thắc mắc  
            Ngày 5    SángTọa thiền quán thọ 1
Thiền hành quán thọ
Tọa thiền quán thọ 2
Thiền hành quán thọ
Bài giảng: Tâm Giải Thoát – Tuệ Giải Thoát  
     ChiềuTọa thiền quán thọ 3
Thiền hành quán thọ
Tọa thiền quán thọ 4
Thiền hành quán thọ
Bài giảng: Bài kinh Pháp Môn Căn Bản  
   Tối  Tọa thiền quán thọ 4
Thiền Sư giải đáp thắc mắc  
            Ngày 6    SángTọa thiền quán thọ 5
Thiền hành quán thọ
Tọa thiền quán thọ 6
Thiền hành quán thọ
Bài giảng: Tuệ tri Bản Ngã  
     ChiềuTọa thiền quán tâm 1
Thiền hành quán thọ
Tọa thiền quán tâm 2
Thiền hành quán thọ
Bài giảng: Nghiệp Nhân và Nghiệp Quả
   Tối  Tọa thiền quán tâm 2
Thiền Sư giải đáp thắc mắc  
          Ngày 7    SángTọa thiền quán tâm 3
Thiền hành quán tâm
Tọa thiền quán tâm 4
Thiền hành quán tâm
Bài giảng: Luân hồi tái sinh
     ChiềuTọa thiền quán tâm 5
Thiền hành quán thân
Bài giảng:  Hóa sanh (P1)
Thiền hành quán thân
Bài giảng: Hóa sanh (P2)
 Tối  Tọa thiền quán tâm 5
Thiền Sư giải đáp thắc mắc  
            Ngày 8    SángTọa thiền quán pháp 1
Thiền hành quán thân – thọ
Tọa thiền quán pháp 2
Thiền hành quán thân – thọ
Bài giảng: Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái  
     ChiềuTọa thiền quán pháp 3
Thiền hành quán thân – thọ
Tọa thiền quán pháp 4
Thiền hành quán thân – thọ
Bài giảng: Bài kinh Kalaka về Thấy và Biết của Phật  
   Tối  Tọa thiền quán pháp 4
Thiền Sư giải đáp thắc mắc  
        Ngày 9      SángTọa thiền quán pháp 5
Thiền hành quán thân – thọ
Tọa thiền quán pháp 6
Thiền hành quán thân – thọ
Bài giảng: Ba bảy chi phần Đạo đế  
   ChiềuTọa thiền quán pháp 7
Thiền hành buông
Bài giảng: Hai loại Thực tại
Bế mạc: Chia sẻ của học viên, tổng kết của BTC
 • Thời gian và địa điểm khóa thiền sẽ được cập nhật khi có lịch
 • Link đăng ký:
 • Tham gia nhóm Zalo tại:
 • Hướng dẫn chính: Thiền Sư Nguyên Tuệ
 • Thời gian biểu và Nội quy khóa thiền xem trước khi đăng ký
 • Đơn vị tổ chức: Gosinga Việt Nam.
 • Hình thức học: Thiền sinh đến tham gia học và lưu trú tại các địa điểm học
 • Số lượng thiền sinh tối đa:
 • Phương tiện: Học viên tự túc.
 • Học phí: miễn phí đào tạo
 • Khi tham gia học, quý vị thấy lợi lạc có thể tùy tâm đóng góp để Ban tổ chức có phương tiện tổ chức cho các khóa thiền sau.
 • Số tài khoản tiếp nhận cúng dường: 26010001320201 tại BIDV chi nhánh Mỹ Đình – Trần Thị Kim Huệ với nội dung “Họ và tên_SĐT_CDdoanhnhan…
 • Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Hotline Gosinga: 0966.248.933 (Ms. Nam)

Trả lời