Bản ghi âm: Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau- ngày 5

Buổi sáng

Tâm Giải Thoát, Tuệ Giải Thoát

Buổi chiều

Tọa Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

Kinh Pháp Môn Căn Bản

Pháp Đàm

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *