Bản ghi âm: Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau- ngày 6

Buổi sáng

Tọa Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

Bản Ngã

 

Buổi chiều

Tạo Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

Nghiệp Nhân Và Nghiệp Quả

Pháp Đàm

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *