Category: Kinh tạng

KINH BÁT THÀNH 0

KINH BÁT THÀNH

            52. KINH BÁT THÀNH (Atthakanàgara Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc...

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM 0

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM (Bhayabherava Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp...

KINH NIỆM XỨ 0

KINH NIỆM XỨ

KINH NIỆM XỨ (Satipatthàna Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ...

19. KINH SONG TẦM 0

19. KINH SONG TẦM

19. KINH SONG TẦM(Dvedhàvitakka Sutta)Tôi nghe như vầy:Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây,...

Tiểu bộ kinh 0

Tiểu bộ kinh

Kích chuột vào đây để tải về 5. Tieu Bo Kinh-Tap I 5. Tieu Bo Kinh-Tap II 5. Tieu Bo Kinh-Tap III 5. Tieu Bo Kinh-Tap...