Category: Tăng chi bộ

Con Ðường Tám Ngành 0

Con Ðường Tám Ngành

Tăng chi Bộ kinh Chương 4 Pháp XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân (V) (205) Con Ðường Tám Ngành 1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho...