Category: Pháp học

Sống với chính mình 0

Sống với chính mình?

Sống với chính mình, sống trọn vẹn với chính mình, quay trở về để sống với chính mình, phải là chính mình vv … là quan...

VUI VÀ KHỔ 0

Vui và Khổ

Trong kinh điển có nói đến việc Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện khác nhau để thuyết giảng cho đệ tử thấu suốt: Các Dục...