Category: Đến để mà thấy

THIỀN NÓI 0

THIỀN NÓI

Thiền nói là gì? Là thiền bằng lời nói, là thiền nơi đầu môi chóp lưỡi. Tác giả của Tây Du Ký đã có quan điểm...