CHI TIẾT THỜI KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG THÍCH NGHI – KỸ NĂNG CHẤM DỨT KHỔ NGAY BÂY GIỜ VÀ TẠI ĐÂY

CHI TIẾT THỜI KHÓA HUẤN LUYỆN
KỸ NĂNG SỐNG THÍCH NGHI – KỸ NĂNG CHẤM DỨT KHỔ NGAY BÂY GIỜ VÀ TẠI ĐÂY

Ngày khai mạc: Tập trung thiền sinh 7h30, khai mạc từ 8h.

Các ngày tiếp theo.

4h00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân.
4h30 – 5h30: Tọa Thiền.
5h30 – 6h00: Thiền hành.
6h00 – 6h30: Ăn sáng.
6h30-7h15: Chấp tác (lao động công quả).
8h00 – 11h00: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của giảng sư.
11h00 – 12h00: Ăn trưa trong chánh niệm.
12h00 – 13h15: Nằm thiền, nghỉ trưa.
13h15 – 16h30: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của giảng sư.
16h30-17h30: Pháp đàm.
17h30: Kết thúc buổi chiều.
17h30 – 18h30: Chấp tác (lao động công quả).
18h30-19h00: Ăn tối hoặc tu tập tự do.
19h00 – 19h45: Tọa Thiền.
19h45 – 20h45: Pháp đàm ôn tập (nếu có).
20h45 – 21h00: Tu tập tự do, nằm thiền.
21h00: Đi ngủ.

Lưu ý: Nội quy và thời khóa chỉ áp dụng cho người lưu trú lại còn người đi về thì thời khóa từ 7h giờ sáng cho đến 17h30 chiều.

Trả lời