CHỊU ĐỰNG VÀ CHỜ ĐỢI


Tâm thức nhân loại vận hành theo một LẬP TRÌNH đã được cài đặt, Lập trình ấy có 8 chi phần gọi là Tám Tà ( Bát Tà Đạo ) gồm Trí nhớ tà ( Tà niệm ) – Tư duy tà ( Tà tư duy ) – Hiểu biết tà ( Tà kiến ) – Chú tâm tà ( Tà định ) – Tích cực tà ( Ta tinh tấn ) – Lời nói tà, Hành động tà, Nuôi mạng tà ( Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng ). Và kết quả của sự vận hành lập trình Tám tà ấy là CHỊU ĐỰNG VÀ CHỜ ĐỢI. Nghĩa là với mọi đầu vào của lập trình là Sáu Căn tiếp xúc Sáu Trần thì đầu ra là Chịu Đựng và Chờ Đợi.
Chịu đựng và Chờ đợi cái gì ? Chịu đựng khổ, chịu đựng những nỗi khổ trong giây phút hiện tại, trong những công việc đang làm trong giây phút hiện tại và Chờ đợi kết quả sẽ xẩy ra trong tương lai, đó là Chờ đợi chấm dứt khổ và Chờ đợi tận hưởng những niềm vui hạnh phúc trong tương lai. Nhân loại ai ai cũng đặt ra cho mình một mục đích về TÀI SẢN và DANH TIẾNG và đinh ninh, mặc định rằng đạt được Tài sản và Danh tiếng ấy là cuộc đời được an bài là “xong phim”, là HẾT KHỔ và kể từ đây chỉ còn tận hưởng niềm vui hạnh phúc, còn những nỗ lực cố gắng, những nỗi khổ niềm đau chỉ còn là dĩ vãng. Chính vì đã mặc định như vậy nên ai ai cũng cố gắng chịu đựng mọi cay đắng của cuộc đời với tin tưởng, với hy vọng, đây là sự chịu đựng cuối cùng, sau sự chịu đựng này không còn một sự chịu đựng nào khác nữa, không còn nỗi khổ niềm đau nào khác nữa, chỉ còn toàn là niềm vui hạnh phúc lạc thú giống như cái kết thúc có hậu của các câu chuyện dân gian, các cuốn tiểu thuyết hoặc thơ ca, điện ảnh.
Nhưng sự thật cuộc đời không xẩy ra như vậy, không có cái kết có hậu như phim ảnh tiểu thuyết. Sự thật là sự Chịu đựng và Chờ đợi diễn tiến suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, liên tục không ngừng nghỉ, không hề có sự chấm dứt Chịu đựng và Chờ đợi, ngoại trừ những người đã Giác Ngộ. Chịu đựng và Chờ đợi để có được 10 tỷ, có được 10 tỷ lại Chịu đựng và Chờ đợi để có 100 tỷ, rồi lại Chịu đựng và Chờ đợi để có 1000 tỷ, 10000 tỷ …. Chịu đựng và Chờ đợi để lên chức, từ chức này đến chức kia, Chịu đựng và Chờ đợi để được nổi tiếng từ sắc đẹp, tài sản đến tri thức, phát minh, nghiến cứu khoa học… Chịu đựng và Chờ đợi từ khi mang thai đến khi đứa con ra đời nhưng khi đứa con ra đời tốt đẹp mỹ mãn thì Chịu đựng và Chờ đợi không kết thúc, mà lại tiếp tục Chịu đựng và Chờ đợi đứa con biết nói, biết đi. Chịu đựng và Chờ đợi đứa con vào lớp một, lên cấp hai, vào đại học rồi tìm kiếm việc làm, dựng vợ gả chồng, đến cả việc sinh ra và lớn lên của các cháu nội ngoại … Cuộc đời không bao giờ chấm dứt Chịu đựng và Chờ đợi bởi đó là bản chất, là tự tánh của thế gian, là bản chất là tự tánh của lộ trình tâm Tám Tà đã được lập trình. Lizt, một nhà soạn nhạc Hunggary đã diển tả điều này bằng âm nhạc qua bản giao hưởng “Khúc nhạc dạo đầu” với chủ đề “Cuộc đời, từ những tiếng ru êm đềm của mẹ, những hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu tiên, những niềm tin ngây thơ và dễ dãi bị cuộc đời vùi dập, chà đạp và tan vở, đến khi lao vào cuộc đấu tranh và tìm được hạnh phúc trong chiến thắng … Và cả bản hành khúc tang lễ cuối cùng. Tất cả, tất cả đều chỉ là khúc nhạc dạo đầu”.
Nhiều kiến giải cho rằng nhân loại không sống trong giây phút hiện tại, bỏ quyên hiện tại mà sống bởi quá khứ và tương lai, vì thế mà phải khổ. Điều này không đúng sự thật. Sự thật là bất kỳ ai cũng đang sống trong giây phút hiện tại nhưng với cách thức CHỊU ĐỰNG KHỔ VÀ CHỜ ĐỢI HẾT KHỔ. Chỉ có một con người duy nhất, có một không hai trong lịch sử nhân loại đã chứng ngộ và thuyết giảng một cách thức CHẤM DỨT KHỔ NGAY BÂY GIỜ VÀ TẠI ĐÂY, cũng đồng nghĩa CHẤM DỨT CHỊU ĐỰNG KHỔ, CHẤM DỨT CHỜ ĐỢI HẾT KHỔ. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã chứng ngộ và thuyết giảng một lập trình tâm Tám Chánh ( Bát Chánh Đạo ) có bản chất, có tự tánh là Chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây gồm : Trí nhớ Chánh ( Chánh niệm ) – Tích cực chánh ( Chánh tinh tấn ) – Chú tâm chánh ( Chánh định ) – Tư duy chánh ( Chánh tư duy ) – Hiểu biết chánh ( Chánh kiến ) – Lói nói chánh, Hành động chánh, Nuôi mạng chánh ( Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng ). Nhưng bài giảng này không dành cho tất cả nhân loại mà chỉ dành cho người trí, những ai khát khao khám phá sự thật thực tại, khát khao khám phá chân lý, những ai muốn chấm dứt “Chịu đựng khổ và Chờ đợi hết khổ”.

Đại Đức Nguyên Tuệ, 28/09/2019

Trả lời