CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG – QUỸ KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TU KHU RỪNG SỪNG BÒ- GOSINGA

THÁNG 12/2019

  1. Gia đình ông Nguyễn Hải Trung công đức in ấn tại chùa Long Hoa, 200 USB gỗ 16GB, quay phim và dựng phim bài giảng khóa tu 9 ngày tại chùa Long Hoa.

THÁNG 9-11/2019

  1. Gia đình ông Tuấn Hà – Hà Nội – Đóng góp 20 triệu quỹ khuyến học – khuyến tu.
  2. Gia đình ông Nguyễn Hải Trung – Hà Nội – Đóng góp 5 triệu quỹ khuyến học – khuyến tu.
  3. Gia đình bà Trần Thị Kim Huệ – Hà Nội – Đóng góp 5 triệu quỹ khuyến học – khuyến tu.
  4. Gia đình bà Phạm Thị Hồng – Hà Nội – Đóng góp 10 triệu quỹ xây dựng cơ sở vật chất tu học tại chùa Diệu Nghiêm – Sóc Sơn – Hà Nội.
  5. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Trang – Hà Nội – Đóng góp 10 triệu quỹ xây dựng cơ sở vật chất tu học tại chùa Diệu Nghiêm – Sóc Sơn – Hà Nội.

Trả lời