DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO 9 NGÀY 07-15/11/2020 (22/09-01/10 AL) TẠI LONG HOA THIỀN TỰ – HƯNG YÊN

STTHọ và tênNăm sinh
1.        Lê Thị Hải Yến19-10-00
2.        Phúc Minh17-04-88
3.        Cô Quang Hà17-11-91
4.        Trần văn sáu10.3.1963
5.        Bùi Thị Hiên31-10-93
6.        Vi Thị Hiền10.10.1987
7.        Lê Ngọc Khánh17-11-95
8.        Nguyễn Quốc Quyết24-08-89
9.        Đỗ Thị Hoa01-01-79
10.     Tạ Văn Thiệu10-11-95
11.     Hoang Thakr23-08-87
12.     Phan Hải Hà14-08-59
13.     Phan Thị Huyền05-01-90
14.     Nguyễn Thị Phụng 21-02-99
15.     Nguyễn Thị Hạnh16-10-89
16.     Phạm Thị Thanh Huyền10-04-89
17.     Đặng Đình Thi07-09-86
18.     Đặng Văn Tình31-01-93
19.     Truong thị hoa23-06-16
20.     Đỗ Thị Thanh Nga02-11-84
21.     Đặng thị ngọc anh02-10-94
22.     Nguyễn Ngọc Tân18-02-91
23.     Trần thị bích ngọc13-08-88
24.     Phạm Văn Mạnh25-09-89
25.     Lê Anh Tuấn04-02-89
26.     Trần Thị Bội Ngọc25-09-49
27.     Nguyễn Thị Thh02-04-20
28.     Trần Đăng Nhàn18-11-89
29.     Trương Thu Hương19-11-75
30.     Đào thúy Loan 01-01-73
31.     Huỳnh Trí Dũng06-05-90
32.     Hoàng Thị Giang06-06-94
33.     Nguyễn Trần Mạnh25-01-78
34.     Nguyễn Hoàng Nam21-06-96
35.     Phạm Thanh Hà16-02-90
36.     BÙI HOÀNG ANH29-09-81
37.     Nguyễn thị nhài10-04-94
38.     Vũ thị tâm02-07-94
39.     Nguyễn Thị Phương17-05-98
40.     Nguyễn Thị Sênh05-02-64
41.     Sư Giác Trí01-08-85
42.     Nguyễn Hồng Phúc 08-03-90
43.     Lã thanh sơn02-09-90
44.     LƯƠNG MINH CƯỜNG07-06-73
45.     Trần Công Thuận07-06-75
46.     Hồ Thị Kim Loan 08-08-90
47.     Lê Thị Lan Anh06-09-93
48.     Hoàng Kim Quý06-08-93
49.     Bùi Thị Hiên31-10-93
50.     Nguyễn T Thu Yến28-04-82
51.     Ng T thanh hương21-05-82
52.     Nông Thị Tân27-07-80
53.     Vũ Thanh Thuỷ01-11-83
54.     Vũ Huyền Trang03-05-87
55.     Nghiêm T Minh Thảo01-10-85
56.     Lương Thị Quyên21-08-66
57.     Vũ Minh Quyết8011998
58.     Lâm Thái Hòa14-05-77
59.     Nguyễn Thị Tình14-07-86
60.     Vũ Thanh Thủy01-11-83
61.     Nguyễn Đức Tuấn10-02-84
62.     Nguyễn Thị Hương17-07-81
63.     Nguyễn thị hiền11-10-84
64.     Mai Minh Phương19-10-90
65.     Trần Thị Trang18-01-95
66.     Phạm thị khai25-10-68
67.     Trương Minh Tuấn23-01-72
68.     Nguyễn Hải Ninh09-06-83
69.     Nguyễn Thị Giang17-04-82
70.     Trần Thanh Thủy25-09-96
71.     Lê Thị Lan Hương24-08-61
72.     Lê Tấn Hòa19-07-98
73.     Hoàng thị Hải Yến20)09/1992
74.     Thiều Thị Oanh10-02-63
75.     Phạm Thanh Nam 19-10-79

Trả lời