File MP3 nhắc sự chú tâm nơi răng lưỡi liên tục

Chạy online

Youtube

Âm thanh MP3

Tải từ Google Diver

https://drive.google.com/open?id=1fF3mzDNSbyr3JPNgT202UIfEXDf-iIbO

Chạy Offline trực tiếp trên thiết bị

Bước 1: Tải file trên về máy nghe nhạc hoặc điện thoại

Bước 2: Chạy ứng dụng có thể đọc MP3 và đặt chế độ lặp Repeat

Ví dụ: zingmp3 chọn file tải về chạy và chọn lặp đi lặp lại. (ứng dụng cho Androi)

Với Iphone có thể chạy ứng dụng sau

Trả lời