File MP3 nhắc sự chú tâm nơi răng lưỡi liên tục

Chạy online

Youtube

Âm thanh MP3

Tải từ Google Diver

https://drive.google.com/open?id=1fF3mzDNSbyr3JPNgT202UIfEXDf-iIbO

Chạy Offline trực tiếp trên thiết bị

Bước 1: Tải file trên về máy nghe nhạc hoặc điện thoại

Bước 2: Chạy ứng dụng có thể đọc MP3 và đặt chế độ lặp Repeat

Ví dụ: zingmp3 chọn file tải về chạy và chọn lặp đi lặp lại. (ứng dụng cho Androi)

Với Iphone có thể chạy ứng dụng sau

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *