• Hoạt động thiện nguyện

Gosinga là một tổ chức thiện nguyện, phi lợi nhuận. 

Các khóa thiền đều miễn phí đào tạo. Thiền sinh tùy hỷ đóng góp chi phí tổ chức. 

Hiện nay Gosinga có 4 địa điểm tổ chức thường xuyên các khóa thiền là:

 •  Gosinga 519 Kim Mã với các khóa thiền nghỉ trưa 2 giờ, thiền trà, thiền 2 ngày, thiền 4 ngày, sinh hoạt CLB thiền, các chương trình cộng tu;
 • Chùa Long Hưng với khóa 9 ngày, 
 • KRSB Sóc Sơn với khóa 9 ngày miên mật thực hành và khóa Chú tâm liên tục cho học sinh. 
 • Chùa Trường Huệ sau này là Gosinga Thiên Phước tổ chức các khóa thiền 2 ngày, 9 ngày hàng tháng. 

 •  

Ngoài ra còn gieo duyên ở các nơi khác như Chùa Phú Cốc, Chùa Pháp Vân, Chùa Tiêu Dao – Hà Nội, Chùa Nam Quang – Hội An, Chùa Thái Bình – Quảng Nam, Chùa Đồng Nương – Nghệ An, Chùa Phượng Hoàng – Hà Tĩnh, Thiền viện Lâm Tuyền – Đồng Nai, Chùa Giác Hoàng – Bình Dương, khóa 2 ngày Đà Lạt, khóa 2 ngày tại Soyna Chúc Sơn…

Năm 2023, Gosinga đã có các hoạt động lan tỏa Chánh Pháp mạnh mẽ với các kết quả: 

Hơn 7916 lượt thiền sinh tham gia các khóa thiền online và offline trên khắp các tỉnh thành trong nước và cả nước ngoài. Trong đó:

 1. 26 khóa miên mật 9 ngày với 1652 thiền sinh. 
 2. 10 khóa 4 ngày với 183 thiền sinh
 3. 58 khóa 2 ngày với 1701 thiền sinh
 4. 22 khóa online với 1696 thiền sinh
 5. 6 khóa kỹ năng chú tâm cho học sinh với 194 em
 6. 2 khóa miên mật 27 ngày với 40 thiền sinh
 7. 212 khóa gieo duyên: thiền trà, thiền nghỉ trưa với hơn 2480 thiền sinh
 8. Ngoài ra còn có một số chương trình trải nghiệm tại KRSB như thiền độc cư, du lịch trong thiền định…