KHÓA THIỀN – TU BÁT CHÁNH ĐẠO TỪ 15-24/12/2018 TẠI CHÙA DIỆU NGHIÊM – SÓC SƠN-HÀ NỘI

KHÓA THIỀN – TU BÁT CHÁNH ĐẠO TỪ 15-24/12/2018 TẠI CHÙA DIỆU NGHIÊM – BẮC THƯỢNG – QUANG TIẾN-SÓC SƠN-HÀ NỘI

Khoá tu Bát Chánh Đạo 10 ngày do Thiền Sư Nguyên Tuệ hướng dẫn sẽ bắt đầu vào 15- 24/12/2018 (tức 09-18/11 AL) tại chùa Diệu Nghiêm- Ấp Bắc Thượng, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội (QL 2 rẽ vào QL 131 khoảng 2km, hướng đi thị trấn Sóc Sơn, sau sân bay Nội Bài, đi xe bus 56A xuống điểm Bắc Hạ hoặc Khu công nghiệp Nội bài).

CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM: Pháp học, Pháp hành và Pháp thành :
1 – Pháp học : Nghe giảng về duyên khởi Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế, duyên khởi Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế. Cụ thể :
– Ngày thứ 1 : Sáng : Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng ; Mục đích cuộc sống. Chiều : Sự giác ngộ của Đức Phật ; Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 : Sáng : Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế. Chiều : Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 : Sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
– Ngày thứ 4 : Sáng : Lý Duyên Khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
– Ngày thứ 5 : Sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
– Chiều : Bài kinh Pháp Môn Căn Bản.
– Ngày thứ 6 : Sáng : Bản Ngã ; Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ; Niết Bàn.
– Chiều : Vận hành từ Nghiệp Nhân đến Nghiệp Quả.
– Ngày thứ 7 : Sáng : Thức Tái Sanh – Hoá Sanh.
– Chiều : Nổi thống khổ của đời sống Hoá Sanh.
– Ngày thứ 8 : Sáng : Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái.
– Chiều : Tuệ tri Vị ngọt, Sự nguy hiểm và Sự xuất ly.
– Ngày thứ 9 : Sáng : Tứ như ý túc – Ngũ căn.
– Chiều : Ngũ lực – Thất giác chi – Bát Chánh Đạo.
– Ngày thứ 10 : Sáng : Bốn điên đảo Thường Lạc Ngã Tịnh.
– Chiều : cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
– 2 – Pháp hành : thực hành Chánh Niệm về Thân Thọ Tâm Pháp ( Tứ Niệm Xứ )
– Ngày thứ 3 và 4 : Chánh Niệm về Thân – Quán Thân.
– Ngày thứ 5 và 6 : Chánh Niệm về Thọ – Quán Thọ.
– Ngày thứ 7 và 8 : Chánh Niệm về Tâm – Quán Tâm.
– Ngày thứ 9 và 10 : Chánh Niệm về Pháp – Quán Pháp.
– 3 – Pháp thành : Trải nghiệm Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát hay Không tánh giải thoát – Vô tướng giải thoát – Vô tác giải thoát.

– Khoá tu sẽ tiếp nhận cả các bệnh nhân ung thư và trầm cảm

Đăng ký tham dự MIỄN PHÍ trước ngày 12/12/2018 (06/08 AL)
KÍCH CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfFmH28JhO2ltmiKNWCVYmq69wA08mTlWIKWg8ZJIPe69zt7Q/viewform

Thông tin xin liên hệ: Cư sĩ Trần Văn Dũng – 0355868788/Cư sĩ Phạm Thanh Nam 0979964188.
Thông tin tham khảo thêm tại:
batchanhdao.vn
facebook.com/krsbvn

THỜI KHÓA TU

CHI TIẾT THỜI KHÓA TU
4h00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân
4h30 – 5h30: Tọa Thiền
5h30 – 6h00: Thiền hành
6h00 – 6h45: Ăn sáng
6h45-7h30: Chấp tác (lao động công quả)

7h30 – 8h15: Tọa thiền
8h15 – 11h00: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của Sư
11h00 – 12h00: Ăn trưa
12h00 – 13h15: Nằm thiền, nghỉ trưa
13h15 – 16h30: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của Sư
16h30-17h30: Pháp đàm
17h30: Kết thúc buổi chiều
17h30 – 18h30: Chấp tác (lao động công quả)
18h30-19h00: Tu tập tự do
19h00 – 20h00: Tọa Thiền
20h00 – 21h00: Tu tập tự do, nằm thiền
21h00: Đi ngủ.

NỘI QUY KHÓA TU:
1. Các thiền sinh đăng ký tham dự khóa tu phải cung cấp CMND/Thẻ căn cước, số điện thoại liên lạc để đăng ký tạm trú, tạm vắng tại chùa.
2. Trong khóa tu TUYỆT ĐỐI không sử dụng điện thoại (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp).
3. TỊNH KHẨU – trong quá trình tu tập không nói chuyện (trừ giờ pháp đàm). Tuyệt đối Không bàn về chính trị tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung tu tập.
4. Tuyệt đối chấp hành các nội quy của Nhà chùa, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh trong suốt khóa tu.
5. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.
6. ‎Thiền sinh TỰ NGUYỆN KÝ CAM KẾT nội quy trên. Những thiền sinh vi phạm một trong các nội quy đã được BTC nhắc nhở nếu tái vi phạm 2 lần sẽ buộc rời khỏi khóa tu.

Trả lời