HÌNH ẢNH KHÓA THIỀN CHO TRÍ THỨC VÀ DOANH NHÂN THÁNG 11/2017

Một số hình ảnh khóa thiền cho trí thức và doanh nhân tại The Vuon D2 Giảng Võ – Hà Nội tháng 11/2017
Khóa tu tháng 11 năm 2017 tại The Vuon D2 Giảng Võ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *