Danh Mục: Khóa Online

Khóa thiền Online 23 buổi (ngày 8 – 30 hàng tháng)

Khóa thiền Online 23 buổi tối học qua Zoom từ ngày 8 – 30 hàng tháng LỢI ÍCH KHÓA THIỀN: Được học lý thuyết Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo, được hướng dẫn thực hành Tứ Niệm Xứ nguyên bản, đầy đủ, chi tiết Thực hành thiền với mọi tư thế Đi – Đứng […]

Khóa thiền Online dành cho người mới bắt đầu

Khóa thiền online dành cho người mới bắt đầu

KHÓA THIỀN ONLINE DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU NĂM 2024 LỢI ÍCH KHÓA THIỀN: ✅ Được học lý thuyết để tự chữa lành những tổn thương, nỗi đau được hướng dẫn thực hành Tứ Niệm Xứ nguyên bản, đầy đủ, chi tiết trong mọi tư thế sinh hoạt đời sống ✅ Thực hành thiền […]

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ Online 23 buổi (8-30 hàng tháng)

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ Online 23 buổi có nội dung là học và thực hành kỹ năng chú tâm liên tục, kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Khóa thiền sẽ trang bị cho người học phương pháp quan sát sự thật, thực hành để […]

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ Online 6 (ngày 1- 6 hàng tháng)

🎓 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ Online 6 ngày là khóa học thiền căn bản cho người bắt đầu tìm hiểu về thiền. Khóa thiền có nội dung là học và thực hành kỹ năng chú tâm liên tục, kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. 🎓 Khóa thiền sẽ trang […]