Khóa tu Bát chánh đạo 12-16/4/2019 tại chùa Tượng Sơn -Hà Tĩnh

THÔNG BÁO
Khoá tu Bát Chánh Đạo 5 ngày do sư Nguyên Tuệ hướng dẩn sẽ bắt đầu vào ngày 12/4/2019 ( 8/3 âm lịch ) và kết thúc vào 16/4/2019 ( 12/3 âm lịch ) tại chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nội dung gồm có :
1 – Pháp Học : Nghe giảng về Tứ Thánh Đế
– Ngày 12/4 sáng : Pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng; Mục đích cuộc sống.
– Chiều : Sự giác ngộ về Cảm thọ của Đức Phật; Lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày 13/4 : Lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ đế và Tập đế; Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt đế và Đạo đế.
– Ngày 14/4 sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Tà định và Chánh định.
– Ngày 15/4 sáng : Lý Duyên khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất dạ hiền giả.
– Ngày 16/4 sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát.
– Chiều : Bài kinh Pháp môn căn bản.
– 2 – Pháp Hành : Thực hành Chánh niệm về thân và Chánh niệm về thọ.
– 3 – Pháp Thành : Trải nghiệm, thân chứng Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát.
– Ai có như cầu tham dự liên hệ Bản Tổ Chức gồm B. Tiến sđt : 0915055370, A. Quyết sđt 0914772757.

Thông tin tất cả các khóa tu toàn quốc: Cư sĩ Trần Văn Dũng 0355868788. Cư sĩ Phạm Thanh Nam 0979964188.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *