THÔNG BÁO KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO 9 NGÀY TẠI CHÙA TƯỢNG SƠN- SƠN GIANG- HƯƠNG SƠN-HÀ TĨNH

Hãy ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY : SỰ THẬT Khổ, SỰ THẬT Nguyên Nhân Khổ, SỰ THẬT Chấm Dứt Khổ, SỰ THẬT Con Đường Chấm Dứt Khổ tại khoá tu 9 ngày tại chùa Tượng Sơn- Xuân Giang- Hương Sơn – Hà Tĩnh (cách bến xe Hương Sơn 2km) từ ngày 27/4/2019 ( 23/3 âm lịch ) đến ngày 5/5/2019 ( 1/4 âm lịch ) vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 do sư Nguyên Tuệ hướng dẩn.
Chương trình khoá tu gồm Pháp học, Pháp hành và Pháp thành :
1 – Pháp học : Nghe giảng về duyên khởi Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế, duyên khởi Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế. Cụ thể :
– Ngày thứ 1 : Sáng : Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng ; Mục đích cuộc sống. Chiều : Sự giác ngộ của Đức Phật ; Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 : Sáng : Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế.
– Chiều : Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 : Sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
– Ngày thứ 4 : Sáng : Lý Duyên Khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
– Ngày thứ 5 : Sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
– Chiều : Bài kinh Pháp Môn Căn Bản.
– Ngày thứ 6 : Sáng : Bản Ngã ; Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ; Niết Bàn.
– Chiều : Vận hành từ Nghiệp Nhân đến Nghiệp Quả.
– Ngày thứ 7 : Sáng : Thức Tái Sanh – Hoá Sanh.
– Chiều : Nổi thống khổ của đời sống Hoá Sanh.
– Ngày thứ 8 : Sáng : Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái.
– Chiều : Thấy Biết của Phật hay Tri Kiến Phật.
– Ngày thứ 9 : Sáng : Tứ như ý túc – Ngũ căn.
– Chiều : Ngũ lực – Thất giác chi – Bát Chánh Đạo.
Cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
– 2 – Pháp hành : thực hành Chánh Niệm về Thân Thọ Tâm Pháp (Tứ Niệm Xứ)
– Ngày thứ 3 và 4 : Chánh Niệm về Thân – Quán Thân.
– Ngày thứ 5 và 6 : Chánh Niệm về Thọ – Quán Thọ.
– Ngày thứ 7 và 8 : Chánh Niệm về Tâm – Quán Tâm.
– Ngày thứ 9: Chánh Niệm về Pháp – Quán Pháp.
– 3 – Pháp thành : Trải nghiệm Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát hay Không tánh giải thoát – Vô tướng giải thoát – Vô tác giải thoát.
– Ai có như cầu tham dự hãy liên hệ :
– Khu vực Nghệ An, Hà tĩnh : B. Tiến sđt : 0915055370, B. Lâm sđt 0942770198, C. Yến sđt 0974681592.
– Khu vực Hà nội và miền Bắc : liên hệ A. Dũng sđt 0355868788, A. Nam sđt 0979964188 đăng ký tham dự khoá tu trên trang batchanhdao.vn
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvThTYji4mcpFwW528QncuOwleI4B1SXUEPVup3513hznCgw/viewform

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *