Danh Mục: Kiến thức căn bản

TRẠCH PHÁP GIÁC CHI

TRẠCH PHÁP GIÁC CHI

Bảy giác chi hay Thất giác chi trong đó có Trạch pháp giác chi là thuật ngữ Phật học Hán Việt mà nghĩa thuần Việt là Bảy chi phần giác ngộ hay Bảy yếu tố giác ngộ. Nghĩa là Bảy yếu tố này ( gồm: Niệm, Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả […]

Lối sống Chánh Niệm Tỉnh Giác – Quán Thân

Niệm Thân_Quán Thân nơi Thân

Niệm Thân – Lối sống Chánh Niệm Tỉnh Giác Nếu mỗi sáng thức dậy bắt đầu Niệm Thân và nỗ lực thực hành thì khi đánh răng, rửa mặt, lau nhà, ăn sáng, đi đến chỗ làm… 70 đến 80% lộ trình tâm chỉ có cái biết Tỉnh Giác. Và như vậy chỉ sống với […]

Ý Nghĩa của 10 danh hiệu PHẬT

Ý nghĩa của 10 danh hiệu Phật

Thiền sư Nguyên Tuệ nói về ” Ý Nghĩa của 10 danh hiệu PHẬT”. Bài giảng được trích trong Video pháp đàm ngày 3 của khóa thiền Tứ Niệm Xứ 9 ngày tại Chùa Long Hưng 12 – 20/11/2023. Đức Phật có 10 danh hiệu, chỉ 10 phẩm tánh, phẩm chất của một vị Phật […]

Tứ Niệm Xứ là gì? Những Lợi ích và Lưu ý khi thực hành

Tứ niệm xứ

Hiện nay, ngày càng có nhiều người tìm đến học và thực hành Tứ Niệm Xứ, một phương pháp tu tập mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khám phá và truyền dạy lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có hiểu biết đầy đủ, chính xác và thấu đáo về pháp tu […]

Quan sát sự thật Vô ngã trong thực tế

QUAN SÁT SỰ THẬT VÔ NGÃ TRONG THỰC TẾ

Sự thật về VÔ NGÃ đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ và thuyết giảng từ cách đây hơn 2600 năm. Tất cả các Pháp đều vô ngã, nghĩa là các Pháp vô chủ, vô sở hữu, không có bất kỳ một cái gì là chủ nhân, chủ sở hữu pháp đó […]

Câu hỏi thường gặp về Vô ngã

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VÔ NGÃ

1. Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo vô thường, vô ngã thì làm sao để duy trì liên tục? HỎI Dạ con có một câu hỏi xin sư khai thị. Bát chánh đạo cũng là một pháp duyên khởi, vậy cũng vô thường, vô ngã thì làm sao để duy trì liên tục được ạ […]