KỸ NĂNG SỐNG THÍCH NGHI

 

KỸ NĂNG SỐNG THÍCH NGHI
Phàm phu vì bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc nên sống với tâm thích và ghét mà thuật ngữ Phật học gọi là Tham và Sân. Thích các đối tượng Dễ chịu vì nghĩ rằng các đối tượng này sẽ mang đến hạnh phúc, chấm dứt đau khổ cho mình, Ghét các đối tượng khó chịu vì nghĩ rằng chúng mang đau khổ đến cho mình. Vì thích nên cố gắng nỗ lực để nắm giữ, làm chủ, sở hữu các đối tượng dễ chịu, vì ghét nên cố gắng nỗ lực để xua đuổi, xa lánh, vứt bỏ các đối tượng khó chịu. Vì thế suốt đời nỗ lực cố gắng để tích lũy tiền bạc, của cải, danh tiếng, sức khỏe, hạnh phúc ( các đối tượng dễ chịu ) với hy vọng một tương lai được đảm bảo, được an toàn nhất là khi già cả. Nhưng vì các đối tượng Dễ chịu và Khó chịu đó là các Cảm Thọ, do 6 Căn và 6 Trần tương tác mà phát sinh, không phải là Thế Giới vật chất ngoại cảnh, nên nó Vô Thường, Vô Chủ Vô Sở Hữu ( Vô ngã ), nó sinh lên rồi diệt đi tức khắc, không ai có thể nắm giữ, tích luỹ, làm chủ, điều khiển được nó, vì thế cuộc sống của Phàm phu mâu thuẩn, xung đột với sự thật thực tại nên chỉ quanh quẩn nơi khổ, không thể chấm dứt khổ.
Bậc Thánh THẤY BIẾT NHƯ THẬT Khổ thuộc về Tâm chứ không phải Cảnh và THẤY BIẾT NHƯ THẬT Nguyên nhân Khổ là Thích và Ghét thuộc về Tâm chứ không phải Cảnh, nên sống thích nghi với mọi đối tượng, nghĩa là không thích đối tượng dễ chịu, không ghét đối tượng khó chịu. Vì không thích đối tượng dễ chịu nên không còn cố gắng nỗ lực để nắm giữ, làm chủ, sở hữu đối tượng dễ chịu, vì không ghét đối tượng khó chịu nên không cố gắng nỗ lực để xua đuổi, xa lánh, vứt bỏ các đối tượng khó chịu, bình thản khi mọi đối tượng đến và đi. Vị ấy sống Thích Nghi với mọi đối tượng như vậy nên đời sống vị đó không còn khổ đau. Vị ấy thân chứng, thấy biết như thật Con Đường Thích Nghi ấy là Bát Chánh Đạo với Chánh Niệm – Chánh Tinh Tấn – Chánh Định – Chánh Tư Duy – Chánh Tri Kiến – Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. 
Phàm phu chỉ sống trong kinh nghiệm thích và ghét, lý giải mọi sự của cuộc đời bằng tri thức, kinh nghiệm của thích và ghét nên không thể nào hiểu nổi, không thể nào hình dung nổi một cuộc sống không có thích ghét của bậc Thánh là như thế nào. Chỉ có người nào thực hành Bát Chánh Đạo kinh nghiệm được, thân chứng được cuộc sống không có thích ghét là như thế nào nên khi so sánh với lối sống có thích ghét, thì sẽ tự mình biết lựa chọn lối sống thích nghi, không thích ghét để chấm dứt khổ.
Là đệ tử của Đức Thế Tôn hãy noi gương các bậc thánh, sống với lối sống Thích Nghi bằng cách sống an trú Chánh Niệm về thân thọ tâm pháp. Lối sống này sẽ không còn hướng đến tích lũy hạnh phúc, tiền bạc, của cải, tri thức, danh tiếng với hy vọng đảm bảo một cuộc sống an toàn cho tương lai mà hướng đến “tích lũy” một lối sống THÍCH NGHI VỚI MỌI ĐỐI TƯỢNG. Nhờ thực hành và an trú Tứ Niệm Xứ mà Thân Chứng và An Trú “THÍCH NGHI MỌI ĐỐI TƯỢNG” ngay bây giờ và tại đây nên tương lai có xẩy ra như thế nào, giàu có sang trọng hay tai nạn khốc liệt thì vị đó vẫn sống thích nghi, không có yêu thích, không có chán ghét, độc lập không ràng buộc nên không có khổ vì các đối tượng đó. Hãy học tập và rèn luyện KỸ NĂNG SỐNG THÍCH NGHI VỚI MỌI ĐỐI TƯỢNG.

Đại Đức Nguyên Tuệ

Trả lời