LỜI CẢM TẠ CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG QUỸ MAY PHÁP PHỤC

BTC Đạo tràng Khu rừng Sừng bò thành kính tri ân công đức gia đình các phật tử đã phát tâm công đức cùng dường các hạng mục sau:

  1. Gia đình phật tử Nguyễn Thị Thu Trang cúng dường 5 triệu đồng quỹ may pháp phục.
  2. Gia đình phật tử Nguyễn Duy Dũng cúng dường 5 triệu đồng quỹ may pháp phục.

Nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể gia đình và công ty luôn được bình an.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trả lời