LỜI CẢM TẠ CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THIỀN ĐƯỜNG CHÙA DIỆU NGHIÊM

BAN TỔ CHỨC XÂY DỰNG THIỀN ĐƯỜNG CHÙA DIỆU NGHIÊM – THÔN BẮC THƯỢNG-QUANG TIẾN-SÓC SƠN -HÀ NỘI
Thành kính tri ân và phương danh các Chư Đại đức Tăng, Ni và Quý phật tử, thiền sinh đã phát tâm hùn phước, cúng dường tịnh tài và ngày công lao động trong quá trình xây dựng thiền đường.

ĐỢT 1

TT Họ và tên Địa chỉ
1 Trang (Luật sư) Long Biên – Hà Nội
2 Nguyễn Duy Dũng Hà Nội
3 Nguyễn Thế Anh Đống Đa – Hà Nội
4 Bạn chị Trang (Luật sư) Long Biên – Hà Nội
5 Hà Thị Cẩm Vân Hà Nội
6 Nguyễn Thùy Dung Long Biên – Hà Nội
7 Sư cô Quang Hà Chùa Bửu Quang
8 Hoàng Thị Ngân Thủy Nguyên – Hải Phòng
9 Trần Hoa Nam
10 Bạn chị Trang (Luật sư) Long Biên – Hà Nội
11 Long và các bạn Quảng Ninh
12 Sư Nguyên Tuệ
13 Trần Thị Hải Yến Hà Nội
14 Trần Thị Nguyệt Bắc Giang
15 Nguyễn Văn Thu Hoàng Mai – Hà Nội
16 Trần Thị Thu Sóc Sơn – Hà Nội
17 Trần Thị Hiền Sóc Sơn – Hà Nội
18 Phan Thị Tư Hà Nội
19 Nguyễn Thúy Bình (Bạn cô Tư) Hà Nội
20 Bạn chị Trang (Luật sư) Long Biên – Hà Nội
21 Tô Hồng Sơn
22 Dương Văn Thuần
23 GĐ Thúy Huy Hà Nội
24 Thiêm Bắc Ninh
25 Trịnh Văn Toàn Quảng Ninh
26 Chi Yến Hà Tĩnh
27 Nguyễn Đức Tâm
28 Sư Nguyên Tuệ Chùa Bửu Quang
29 Bạn chị Trang (Luật sư)
30 Nguyễn Tiến Thành TP Hồ Chí Minh
31 Nguyễn Văn Duy Thanh Trì – Hà Nội
32 Long và các bạn Quảng Ninh
33 Nguyễn Thúy Hà TP Hồ Chí Minh
34 Vũ Mạnh Hoàng Hà Nội
35 Phạm Quốc Chính Hà Nội
36 Phan Thị Quý Hà Nội
37 Cô chú Huy Bình Quảng Ninh
38 Phật tử Tịnh Thực Quán Hà Nội
39 Nguyễn Thị Lan Bắc Ninh
40 Nguyễn Thị Hiên Thường Tín

 

Trả lời