LỜI CẢM TẠ CÔNG ĐỨC GIA ĐÌNH CÁC PHẬT TỬ CÔNG ĐỨC CÁC HẠNG MỤC THIỀN ĐƯỜNG

BTC xây dựng thiền đường chùa Diệu Nghiêm – Thôn Bắc Thượng – Sóc Sơn- HN thành kính tri ân công đức gia đình các phật tử đã phát tâm công đức cùng dường các hạng mục sau:

  1. Gia đình phật tử Nguyễn Mạnh Hùng – Thái Hà Book cúng dường bộ ghế đá trị giá 25 triêu đồng và 20 giường 2 tầng trị giá 36 triêu đồng.
  2. Trần Văn Dũng cúng dường: Màn chiếu treo, màn chiếu đứng trị giá 1.5 triệu đồng. 01 bình nóng lạnh 1 triệu đồng.
  3. Gia đình phật tử Nguyễn Thị Thu Trang cúng đường màn chiếu 650 ngàn đồng.
  4. Gia đình phật tử Nguyễn Phi Long cúng dường máy quay 20 triệu đồng.
  5. Gia đình phật tử Nguyễn Văn Sáng cúng dường 5 thẻ nhớ mini trị giá 750 ngàn đồng.

Nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể gia đình và công ty luôn được bình an.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trả lời