QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC HỌC VIÊN

Lưu ý: Ban Tổ chức chỉ chấp nhận học viên mặc đúng trang phục màu LAM SÁNG như quy định (tốt nhất mặc dài tay). Học viên tự trang bị, số lượng theo nhu cầu cá nhân.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *