Hình ảnh khóa huấn luyện kỹ năng sống thích nghi 2 ngày tại Wow Academy

Một số hình ảnh trong Khóa huấn luyện Kỹ năng sống thích nghi 2 ngày 16 và 17.01.2021 tại Học viện năng khiếu Quốc tế – Wow Academy do Học viện Gosinga Việt Nam tổ chức dưới sự hướng dẫn của Giảng sư Tỳ Kheo Nguyên Tuệ 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *