1. Mục đích của thiền Tứ Niệm Xứ

 Thiền sinh không chỉ được học thiền mà còn được học những điều Trí Tuệ, Chân lý mà Đức Phật đã truyền dạy. Điều này giúp người học:

 • Có kỹ năng chú tâm liên tục để làm việc hiệu quả và năng suất
 • Kỹ năng sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, nâng cao năng lực của bản thân
 • Giảm căng thẳng, stress với cách thực hành thiền giảm 80% suy nghĩ linh tinh, vô ích
 • Cải thiện giấc ngủ và giảm mất ngủ.
 • Cách hành thiền để chấm dứt được 90 đến 95% nỗi khổ nơi tâm
 • Hiểu về bản thân và người khác thông qua học về lộ trình tâm hàng ngày của con người
 • Hiểu được mục đích thực sự của cuộc sống này là gì?
 • Biết được tại sao ĐA PHẦN con người không bao giờ hết phiền não, đau khổ?
 • Sự thật về Bản Ngã và cách sống an lạc với tư tưởng Vô Ngã
 • Hiểu biết đúng sự thật về Nhân Quả Nghiệp Báo
 • Hiểu đúng sự thật về Luân Hồi Tái Sinh, con người sau khi chết sẽ như thế nào?

… Ngoài ra còn nhiều điều thú vị và tuyệt vời bạn sẽ học và áp dụng cho cuộc sống tốt đẹp hơn.