NGÀY THIỀN CHUNG – CỘNG TU – KHU RỪNG SỪNG BÒ 13/01/2019

NGÀY THIỀN CHUNG – CỘNG TU – KHU RỪNG SỪNG BÒ
Địa điểm: TẦNG 2- TỊNH THỰC QUÁN – 10 NGUYÊN HỒNG- ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Thời gian: 8h30-16h00-13/01/2019 (8/12 AL)

CHI TIẾT THỜI KHÓA

8h30-8h45: Hướng dẫn tọa thiền
8h45-9h30: Tọa thiền
9h30-9h45: Hướng dẫn thiền hành
9h45-10h00: Thiền hành
10h00-10h45: Tọa thiền
10h45-11h00: Hướng dẫn thiền ăn
11h00-12h00: Ăn chay TỰ TÚC trong chánh niệm tại tầng 1
12h00-12h15: Hướng dẫn thiền nằm
12h15-13h15: Nghỉ trưa- thiền nằm
13h15-13h30: Thiền hành
13h30-14h15: Giao lưu pháp – chia sẻ trải nghiệm kết quả thực hành buổi sáng
14h15-15h00: Tọa thiền
15h00-15h15: Thiền hành
15h15-16h00: Pháp đàmh
16h00: Kết thúc

Thiền sinh đăng ký tham dự MIỄN PHÍ liên hệ:
Cư sĩ Trần Văn Dũng -0355868788/0912117707
Cư sĩ: Phạm Thanh Nam-097 9964188

Đăng ký Online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJguwzVvaMPlOLHdtMUXgqk04wty7ItvLUxE1HJC5YYXlafw/viewform
Trang phục: Mặc đồ lam hoặc quần áo rộng để thuận tiện cho việc thực hành.
Thông tin chi tiết đăng tại: https://batchanhdao.vn
Facebookhcom/krsbvn

Trả lời