NỘI QUY KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG THÍCH NGHI – KỸ NĂNG CHẤM DỨT KHỔ NGAY BÂY GIỜ VÀ TẠI ĐÂY

NỘI QUY KHÓA HUẤN LUYỆN
KỸ NĂNG SỐNG THÍCH NGHI – KỸ NĂNG CHẤM DỨT KHỔ NGAY BÂY GIỜ VÀ TẠI ĐÂY

1. BTC chỉ chấp nhận các học viên đã đăng ký trước THEO MẪU và có xác nhận của BTC. Các học viên đến tham dự khóa huấn luyện phải cung cấp CMND/Thẻ căn cước, số điện thoại liên lạc để đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa điểm học tập.
2. Trong khóa huấn luyện TUYỆT ĐỐI không sử dụng điện thoại (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp).
3. TỊNH KHẨU – trong quá trình tu tập không nói chuyện (trừ giờ pháp đàm – ĐÂY LÀ YÊU CẦU CAO NHẤT CỦA KHÓA TU NÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ LƯU Ý). Tuyệt đối Không bàn về chính trị tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung huấn luyện.
4. Tuyệt đối chấp hành các nội quy của địa điểm, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh trong suốt khóa huấn luyện.
5. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.
6. ‎Học viên TỰ NGUYỆN KÝ CAM KẾT nội quy trên. Những học viên vi phạm một trong các nội quy đã được BTC nhắc nhở nếu tái vi phạm 2 lần sẽ buộc rời khỏi khóa huấn luyện (XIN ĐẶC BIỆT LƯU Ý CÁC HỌC VIÊN MỚI ĐÂY LÀ KHÓA HUẤN LUYỆN TÍCH CỰC NÊN CẦN CÂN NHẮC ĐẢM BẢO NỘI QUY CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN MỚI ĐĂNG KÝ THAM DỰ).

Trả lời