PHÁP ĐÀM HÀNG TUẦN TRÊN ZOOM

PHÁP ĐÀM

Tối thứ 4 ngày 8/4/2020 từ 19 giờ 30 đến 21 giờ sẽ có pháp đàm, thảo luận về pháp trên zoom do Sư Nguyên Tuệ, Tuấn Hà và Trần Dũng điều phối.

Nội dung thảo luân gồm :

1 – Đạo đế gồm tu Chỉ và tu Quán tóm tắt là như thế nào ? Mục đích là gì.

2 – Tu Chỉ là thực hành nhằm mục đích gì, nói cụ thể cái đặc trưng mục đích tu chỉ . Lộ trình tâm BCĐ khi tu chỉ là : XÚC – [ Thọ – Tưởng ] – Chánh niệm – Chánh tinh tấn – Chánh định – < Tỉnh giác > hay thuần Việt là : XÚC – [ Cảm giác – Ghi nhận ] – Trí nhớ chánh – Tích cực chánh – Chú tâm chánh – < Tỉnh giác >. Có gì khác nhau giữa Chỉ và Thiền chỉ của hiểu biết hiện nay y theo chú giải.

3 – Tỉnh giác là gì ? Tại sao lại Tĩnh giác đưa đến giải thoát khổ, chấm dứt khổ.

4 – Làm thế nào để đạt Tỉnh giác. Quan hệ duyên khởi giữa các chi phần đưa đến Tỉnh giác : Chánh niệm – Chánh tinh tấn – Chánh định hay Trí nhớ chánh – Tích cực chánh – Chú tâm chánh.

5 – Trình bày hiểu biết về Chánh niệm : Nhớ đến tích cực chú tâm ghi nhận các đối tượng nổi trội. Lộ trình xẩy ra ntn, đã thực hành ntn, có gì khác biệt với Chánh niệm nhớ đến tích cực chú tâm ghi nhận các cảm giác trên thân theo 4 giải đoạn hơi thở. Trình bày trải nghiệm trong mùa dịch.

6 – Trình bày Chánh niệm Tỉnh giác khi ăn. Rút ra kết luận gì qua mùa dịch đối với chuyện ăn. Sống với thức ăn tối thiểu có khó không.

Ai muốn tham gia pháp đàm vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần từ 19 giờ 30 đến 21 giờ thì vào theo đường linh sau, hoặc theo dõi cách vào trên batchanhdao.vn/phapdamtuan hoặc Khu rừng sừng bò. Link đăng ký pháp đàm bit.ly/phapdam

Xem hướng dẫn đăng nhập Zoom tại đây.

Trả lời