Danh Mục: Pháp học

TRUNG ĐẠO – CHẤM DỨT HAI CỰC ĐOAN

TRUNG ĐẠO CHẤM DỨT HAI CỰC ĐOAN

Trong nhận thức hay hiểu biết của đa phần nhân loại đều đồng thời tồn tại hai mặt đối lập, mâu thuẫn và do vậy mà hình thành và tồn tại hai cực đoạn đối lập nhau. Hai cực đoan, hai nhận thức mâu thuẫn, đối kháng nhau dễ thấy nhất đã được Đức Phật […]

TRẠCH PHÁP GIÁC CHI

TRẠCH PHÁP GIÁC CHI

Bảy giác chi hay Thất giác chi trong đó có Trạch pháp giác chi là thuật ngữ Phật học Hán Việt mà nghĩa thuần Việt là Bảy chi phần giác ngộ hay Bảy yếu tố giác ngộ. Nghĩa là Bảy yếu tố này ( gồm: Niệm, Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả […]

Lối sống Chánh Niệm Tỉnh Giác – Quán Thân

Niệm Thân_Quán Thân nơi Thân

Niệm Thân – Lối sống Chánh Niệm Tỉnh Giác Nếu mỗi sáng thức dậy bắt đầu Niệm Thân và nỗ lực thực hành thì khi đánh răng, rửa mặt, lau nhà, ăn sáng, đi đến chỗ làm… 70 đến 80% lộ trình tâm chỉ có cái biết Tỉnh Giác. Và như vậy chỉ sống với […]

Ý Nghĩa của 10 danh hiệu PHẬT

Ý nghĩa của 10 danh hiệu Phật

Thiền sư Nguyên Tuệ nói về ” Ý Nghĩa của 10 danh hiệu PHẬT”. Bài giảng được trích trong Video pháp đàm ngày 3 của khóa thiền Tứ Niệm Xứ 9 ngày tại Chùa Long Hưng 12 – 20/11/2023. Đức Phật có 10 danh hiệu, chỉ 10 phẩm tánh, phẩm chất của một vị Phật […]

Những khám phá ĐẶC BIỆT của Đức Phật

Những khám phá đặc biệt của Đức Phật

Bái pháp: NHỮNG KHÁM PHÁ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC PHẬT được trích dẫn từ bài giảng của Thiền sư Nguyên Tuệ trong khóa thiền Tứ Niệm Xứ của Gosinga. Quý vị hãy cùng đọc để biết những Khám Phá tuyệt vời này nhé! Những khám phá ĐẶC BIỆT của Đức Phật 1- Khám phá ra […]