Sư Nguyên Tuệ

Các Thông tin về Thiền Sư Nguyên Tuệ – Sư Nguyên Tuệ là Ai?

Sư Nguyên Tuệ là Tỳ Kheo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tu tập tại Chùa Bửu Quang – Tổ Đình nguyên thủy đầu tiên tại Việt Nam (Quận Thủ Đức – TPHCM) từ những năm 2011 đến nay là trên 10 năm.
Toàn bộ giáo lý và tài liệu mà Thiền Sư Nguyên Tuệ hướng dẫn giáo pháp của Đức Phật trong gần 10 năm qua tại đây https://anchor.fm/sunguyentue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *