THÔNG BÁO KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO TẠI LONG HOA THIỀN TỰ 15-19/5/2019 (11-15/4 AL)

THÔNG BÁO KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO TẠI LONG HOA THIỀN TỰ 15-19/5/2019 (11-15/4 AL)

Khoá tu Bát Chánh Đạo 5 ngày do Đại đức giảng sư Nguyên Tuệ hướng dẫn sẽ bắt đầu từ 15-19/5/2019 tức 11-15/4 AL tại Long Hoa Thiền Tự – Làng Thủ Pháp – Nghĩa Trụ – Văn Giang- Hưng Yên
CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM: Pháp học, Pháp hành và Pháp thành :
1 – Pháp học : Nghe giảng về duyên khởi Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế, duyên khởi Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế. Cụ thể :
– Ngày thứ 1 : Sáng : Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng ; Mục đích cuộc sống. Chiều : Sự giác ngộ của Đức Phật ; Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 : Sáng : Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế. Chiều : Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 : Sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
– Ngày thứ 4 : Sáng : Lý Duyên Khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
– Ngày thứ 5 : Sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
– Chiều: Cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
2 – Pháp hành : thực hành Chánh Niệm về Thân Thọ Tâm Pháp (Tứ Niệm Xứ)
– Ngày thứ 2, 3 và 4 : Chánh Niệm về Thân – Quán Thân.
– Ngày thứ 5: Chánh Niệm về Thọ – Quán Thọ.
3 – Pháp thành : Trải nghiệm Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát hay Không tánh giải thoát – Vô tướng giải thoát – Vô tác giải thoát.

– Khoá tu sẽ tiếp nhận cả các bệnh nhân ung thư và trầm cảm
Đăng ký tham dự MIỄN PHÍ trước ngày 10/05/2019 (06/04 AL) qua điện thoại hoặc KÍCH CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ ONLINE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Exi06RWYJLlkzzIj6xyR5cJfb9VyBIQaw1w_jvrIGB9SA/viewform

Thông tin xin liên hệ:
Cư sĩ Nguyễn Thị Thu Trang 0904252926
Cư sĩ Phạm Thanh Nam 0979964188
Thông tin tham khảo thêm tại:
batchanhdao.vn
facebook.com/krsbvn

CHI TIẾT THỜI KHÓA TU
4h00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân
4h30 – 5h30: Tọa Thiền
5h30 – 6h00: Thiền hành
6h00 – 6h30: Ăn sáng
6h30-7h15: Chấp tác (lao động công quả)
7h15 – 8h00: Tọa thiền
8h00 – 11h00: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của Sư
11h00 – 12h00: Ăn trưa
12h00 – 13h15: Nằm thiền, nghỉ trưa
13h15 – 16h30: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của Sư
16h30-17h30: Pháp đàm
17h30: Kết thúc buổi chiều
17h30 – 18h30: Chấp tác (lao động công quả)
18h30-19h00: Tu tập tự do
19h00 – 20h00: Tọa Thiền
20h00 – 21h00: Tu tập tự do, nằm thiền
21h00: Đi ngủ.

NỘI QUY KHÓA TU:
1. Các thiền sinh đăng ký tham dự khóa tu phải cung cấp CMND/Thẻ căn cước, số điện thoại liên lạc để đăng ký tạm trú, tạm vắng tại chùa.
2. Trong khóa tu KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp).
3. TỊNH KHẨU – trong quá trình tu tập không nói chuyện (trừ giờ pháp đàm – ĐÂY LÀ YÊU CẦU CAO NHẤT CỦA KHÓA TU NÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ LƯU Ý). Tuyệt đối Không bàn về chính trị tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung tu tập.
4. Tuyệt đối chấp hành các nội quy của Nhà chùa, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh trong suốt khóa tu.
5. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.
6. ‎Thiền sinh TỰ NGUYỆN KÝ CAM KẾT nội quy trên. Những thiền sinh vi phạm một trong các nội quy đã được BTC nhắc nhở nếu tái vi phạm 2 lần sẽ buộc rời khỏi khóa tu.

Trả lời