DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG SỬA CHỮA VÀ PHỤC VỤ KHÓA TU TẠI LONG HOA THIỀN TỰ 30/5-07/06/2020

TTHọ và tênNội dung
1Phạm Văn Minh ND: PHAM VAN MINH NOP TIEN KHOA TU 9 NGAY VA UNG HO QUY KHUYEN TU
2Lê Thị Kim HảiND: TKThe :19026377995996, tai TCB. Le Thi Kim Hai cung Duong Su 1 Trieu va ung
3Lê Thị Kim Hải: BO-LE THI KIM HAI Le Thi Kim Hai nop chi phi khoa thi en 9 ngay Bank Charge .0
4Trần Thị Kim HuệND: TKThe :19026828460889, tai TCB. Tran Thi Kim Hue CDLONGHOA FT20140608027340
5Trần Anh TúND: CK12410000118011 TRAN ANH TU tran anhtu CDLONGHOA
6Lê Thị Mai Trang: TKThe :0451000430996, tai VCB. MBVCB.412322286.795920.Em Le Thi Mai Trang cung
7Lê Thị Thúy Hà: CK12310000768932 LE THI THUY Ha Le CDLongHoa
8Tống Lê Giang: TKThe :0441000627931, tai VCB. MBVCB.412682136.879018.Tong Le Giang CDLongHoa.
9Nguyễn Thị Huyền: TKThe :104002715982, tai Vietinbank. Nguyen Thi Huyen que hoi CDLONGHOA -CTLNH
102 chị em Thu Hiền Sóc Sơn: TKThe :19034554708016, tai TCB. Hai chi em thu hien cung duong FT2014074026403
11Đỗ LươngND: TKThe :104000953076, tai Vietinbank. KTS DO LUONG cungduongtambao -CTLNHIDI0
120ND: TKThe :0071002094188, tai VCB. QUY KHUYEN TU KRSB GOSINGA -CTLNHIDI000000450
13Hồ Ngọc ThànhND: BO-HO NGOC THANH Cung duong Su va nha chua Bank Charge .00 VAT .00
14Đặng Đình Tới: CK22210000845059 DANG DINH TOI Dang Dinh Toi CDLONGHOA
15Đặng Thu TrangND: CK15110000820943 DANG THU TRANG Dang Thu Trang CDLONGHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *