DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÓA THIN ONLINE 2 NGÀY 2 ĐÊM 19-20/09/2020

TTHọ và tênNgày sinh3 số cuối điện thoại
01Mr Trung27/08/1974988
02ĐỖ THỊ ĐÀO31/08/1981919
03Vũ Duy Lượng11/04/1996447
04PHAN MẠNH HÙNG04/01/1980858
05Trịnh Anh06/06/1993368
06Nguyễn Thị Huệ04/11/1972626
07Phan Thị Huyền05/01/1990246
08Nguyễn Thúy Quỳnh21/02/1982582
09Đỗ Trần Mỹ Thuý17/04/1971952
10Nguyễn Thị Việt Hà07/11/1984701
11Trần Thị Lan Anh24/02/1993554
12Châu Thị Loan01/10/1946075
13Nguyễn Trang Mỹ Huyền11/01/1984279
14Phúc Tâm25/10/1972269
15Lâm Thị Thu Hiền18/11/1975900
16Nguyễn Thuý Hà21/05/1962999
17Từ Thị Hường07/07/1972681
18Phùng Mi Bình05/03/1957669
19Nguyễn Hằng03/03/1985228
20Bùi Ngọc Tân20/02/1991222
21Trịnh Thanh Sơn26/04/1969709
22Lã Quang Chiều12/05/1983207
23Nguyen thi tuyet nga .101/05/19561 .
24Phạm thị thu17/09/1958960
25Nguyễn trang mỹ huyền11/01/1984279
26Đinh Hải Yến01/08/1990846
27Nguyễn Hà Giang11/07/1978886
28Nguyen Vuong10/10/1981870
29Phạm thị tuyết21/02/1957951
30Đỗ thị nga04/07/1956273
31Tô Đình Quang19/02/1952166
32Trần văn thông26/08/1984155
33Nguyễn Quang Tuấn19/10/1983883
34Đoàn Văn Thạnh19/09/1958161
35Đoàn Văn Thạnh19/09/1958161
36Nguyễn Thị Huyền20/10/1976168
37Trần Thị Bích Ngọc13/08/1988670
38Đặng Thanh Phú13/02/1978982
39Nguyễn Thị Tuyết Mai10/07/1967353
40Trần văn thông26/08/1984155
41Nguyễn Hương Bình07/03/1956857
42Tuyết Pham21/02/1957951
43Lê Tấn Đạt11/10/1989125
44Vũ thị ngọc lan04/03/1954212
45Nguễn thị thanh nhàn21/07/1956168
46Nguyễn Thị Hồng Sương11/09/1959338
47Lương Thị Việt Hà05/08/1982666
48Đỗ thanh tâm20/03/1959165
49Lưu thị diệu minh23/01/1943861
50Tôn kim ngẩu03/01/1939696
51Bùi Thị Hoàng Hà06/09/1984401
52Chu Tuyết Mai15/10/1962878
53Trần Duy Lộc31/01/1992200
54Lê thị hồng nhung05/12/1994166
55Nguyễn thị thu yến28/04/1982168
56Nguyễn Thị Kiều Oanh31/03/1978676
57Lê Thị Kim Hải24/10/1962668
58Nguyễn Quang Tuấn19/10/1983883
59Lê mỹ hạnh16/10/1953257
60Thắng Quang Minh17/04/1988000
61Lâm Thái Hòa14/05/1977317
62Lý hoàng phương12/12/1981996
63Phạm Thị Toại Vy23/01/1995021
64Hien01/06/1990346
65Nguyễn Thị Tươi13/03/1982611
66Lê Tấn Hòa19/07/1998026
67Phan Hoàng Mỹ02/06/1988386
68Quyên Lê22/02/1975757
69Trần thị thu23/08/1984395
70Nguyễn Trang Mỹ Bích07/03/1987232
71Hà Thị Mai Hiên15/11/1979799
72Nguyễn Quốc Thắng28/04/1981868
73Dương Nữ Hà An06/12/1989868
74Trịnh thị yến03/09/1952746
75Nguyễn Duy Quang10/08/2000553
76Tran Hien01/06/1990346
77Phạm Đình Triệu10/07/1969458
78Nguyễn Thị Hônf Sâm08/09/1954027
79Nguyễn Thị tuyết Nhung09/12/1975169
80Nguyễn Thanh loan20/07/1966160
81Nguyễn Bá Ngọc21/03/1984845
82Hồ Anh05/06/1980103
83Phạm Hiếu Thọ19/07/1993228
84Châu lương quốc Khuyên04/03/1979511
85Đỗ Trần Mỹ Thuý17/04/1971952
86Đặng Hoàng Giang20/06/1982023
87Vũ Duy Lượng11/04/1996447
88Nguyen Thi Kim Chung30/03/1981678
89Đinh Thị Hải Yến15/07/1984555
90Nguyễn Thị Huệ04/11/1972626
91Hoàng Thùy Hương02/05/1985699
92Doãn Hoàng Mai16/02/1977365
93Vũ Duy Lượng11/04/1996447
94Hà Thị Thùy Linh06/09/1988117
95Trần Anh Tú11/08/1973725
96Hồ Chí Quý16/09/1987637
97Lê thị thanh hà13/08/1975975
98Phí Thị Vĩnh23/11/1949975
99NGUYỄN THỊ HUỆ04/11/1972626
100Nguyễn Thị Huệ04/11/1972626
101Đoàn Văn Thạnh25/12/1958161
102Phạm Tuyết21/02/1957951
103Hà Thị Thanh Hải15/08/1980094
104Trần Thị Hoàn15/08/1983729
105Nguyễn Quang Tuấn19/10/1983883
106Nguyễn Thị Hợp18/08/1987601
107Nguyễn Anh Vũ14/12/1997812
108Chu thi tuyet mai15/10/1962878
109Chu thi tuyet mai15/10/1962878
110Trần Anh tú11/08/1973725
111Nguyễn Thị Hợp18/08/1987601
112DƯơng Văn TUấn13/11/1997063
113Nguyễn Ngọc Tân18/02/1991088
114Nguyễn trang mỹ huyền11/01/1984 
115Phạm thị thu17/09/1958197
116Nguyễn Thị Dung28/01/1993839
117Thái thị Nhung08/08/1963669
118Thái thị nhung08/08/1964669
119Thái thị nhung08/08/1964669
120Châu Văn Thành13/04/1979397
121Nguyển hựu tiến17/11/1949370
122Tô đình Quang19/02/1950166
123Lê Lan Hương24/08/1961125
124Phạm Trọng Tuân25/09/1985888
125Hồ Thị Kim06/09/1992806
126Từ Thị Hường07/07/1972952
127Võ Thị Hà20/06/1979253
128NGUYÊN ĐĂNG QUÂN21/09/1987246
129Bùi Quang Toản10/10/1975788
130Lưu Xuân Xa09/02/1980280
131Đào thị khuyên26/10/1988876
132Pham Hong Son28/09/1986975
133Trịnh thị thanh nga11/10/1985886
134Đặng Hoàng Giang20/06/1982023
135Thai thị nhung08/08/1964669
136Mãi ngy03/08/1993391
137Trịnh thị thanh nga11/10/1984886
138Đoàn Thị Nhiệm19/09/1991989
139Nguyễn Đức Tâm19/12/1996296
140Đỗ đăng chiến26/09/1993333
141Ngô Thị Loan24/10/1998243
142Lưu Quang Phú08/09/1989497
143Phạm văn luận01/05/1985819
144Đỗ Quang Minh10/06/1994466
145Dương Thanh Hoài03/09/1992292
146Đào thị khuyên26/10/1988876
147Nguyễn Trọng Linh13/09/1962412
148Nguyễn Hương Giang31/12/1978668
149Nguyễn Thị Kim Liên11/12/1974974
150Le dieu linh08/12/1980393
151Phí Hà Linh21/08/1986188
152Trương Văn Tuấn24/06/1994768
153Lê thị định20/10/1987915
154Nguyễn Thành Trung14/04/1982636
155Nguyễn Trưng06/06/1980658
156cao thái toàn22/01/1991683
157cao thái toàn22/01/1991683
158Nguyễn Trung Sơn06/12/1982907
159Nguyễn Thị Thu Phương12/06/1982625
160Nguyễn thị mải26/01/1987186
161Nguyễn Thu Huyền18/08/1981882
162Đinh Thị Linh Thảo21/02/1997386
163Nguyễn Thu Huyền18/08/1981882
164Vũ minh đạt19/05/1999635
165Đoàn Thị Xuân Hương08/06/1974476
166Nguyen Hong Xuan04/09/1987544
167Phạm Văn Hiển01/06/1979639
168Thế Phương Vân23/06/1985588
169Phó Thị Thúy Trinh11/02/1997482
170Le dieu linh08/12/1980393
171Phí Hà Linh21/08/1986188
172Trương Văn Tuấn24/06/1994768
173Lê thị định20/10/1987915
174Nguyễn Thành Trung14/04/1982636
175Nguyễn Trưng06/06/1980658
176cao thái toàn22/01/1991683
177cao thái toàn22/01/1991683
178Nguyễn Trung Sơn06/12/1982907
179Nguyễn Thị Thu Phương12/06/1982625
180Nguyễn thị mải26/01/1987186
181Nguyễn Thu Huyền18/08/1981882
182Đinh Thị Linh Thảo21/02/1997386
183Nguyễn Thu Huyền18/08/1981882
184Vũ minh đạt19/05/1999635
185Đoàn Thị Xuân Hương08/06/1974476
186Nguyen Hong Xuan04/09/1987544
187Phạm Văn Hiển01/06/1979639
188Thế Phương Vân23/06/1985588
189Phó Thị Thúy Trinh11/02/1997482
190LÊ THỊ HIỀN15/03/1985845
191Nguyễn Thị Oanh05/08/1990210
192NGUYỄN THỊ HẰNG17/05/1996745
193Trần Bá Liêm16/03/1999540
194LÊ THI ANH THƠ22/03/1965789
195Vũ đình chung10/05/1993368
196Nguyễn Thị Xuân20/09/1992192
197Chử Bá Tùng08/05/1982998
198hoang nguyen21/07/1988967
199Phan Trang20/08/1995320
200Phạm Thị Tuyết Nhung07/01/1986468
201Nguyễn công Thanhd08/06/1970270
202Vũ Huyền Trang07/05/1984079
203Nguyễn Thị Huệ06/12/1980586
204Trương Thu Hà07/07/2020863
205Vũ Thị Phương06/04/1995337
206LÊ THỊ MỸ TRINH25/09/1974199
207Bùi thị vân anh18/08/1986786
208Nguyễn Đắc Hà21/06/1986668
209Trần Thị Hồng Hà26/05/1992925
210Nguyễn thị Thuý#########711
211NGUYỄN THỊ ÁNH21/11/1991952
212Phạm Duy Tiến18/01/1989790
213Đỗ Thị Thu Thủy21/03/1986247
214Lê thị Khánh Ly10/08/1981520
215Lê Thị Anh Thư25/10/1979797
216Nguyễn Thị Kim Huệ29.09.1986589
217Nguyễn Thị Kim Huệ29/09/1986589
218Nguyễn Thu Hà10/09/1976090
219Cao Thái Toàn22/01/2020683
220Nguyễn Hương03/02/1994675
221Nguyễn Đình Chuẩn22/01/1994147
222Nguyễn Ngọc Thắm02/01/1998137
223Nguyễn Lương Ngọc17/01/1993650
224Đỗ Nguyễn Hà Vy14/01/2002339
225Vũ Văn Lễ18/09/1987681
226Nguyễn Thuỳ Anh02/05/1996596
227Nguyễn Thảo Ly26/10/1996655
228Hoàng Thùy Hương02/05/1985699
229Đỗ Thị Thuỳ Hương11/02/1978698
230Đỗ Thị Thuỳ Hương11/02/1978698
231Đặng Thanh Phú13/02/1978982
232Tran thi hien1/61990346
233Ngô Thị Duyên06/07/1993293
234Trần Thị Thu Hương27/08/1980372
235Phạm Thị Hà25/04/1996673
236Tran thi hien1/6 1990346
237Tran thi hien1/6 1990346
238Phan Mỹ Diệu04/10/1985890
239NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG08/10/1999106
240Phùng lệ quyên02/09/1985064
241Trần Anh Quốc12/03/1967398
242Nguyễn tiến Huệ11/11/1980685
243Nguyễn Tuấn Anh28/03/1986447
244Lê Ngọc Khánh17/11/1995316
245Nguyễn Đức Hiển14/12/1988288
246Nguyễn Thành Trung14/04/1982636
247TRỊNH TẤN ĐẠT08/06/1985524
248Minh An16/01/1996803
249Nguyễn Minh Thông28/01/1994324
250Lê Thị Kim Hải24/10/1962668
251Lê Thị Thơ26/01/1988299
252Đặng Trung Hiếu12/04/1996962
253Ngô Thị Duyên06/07/1993293
254Phạm văn hiếu10/12/1985881
255Hoàng Thị Hằng.30/03/1986864
256Trương thị thương06/11/1984116
257Hoàng Đức Dũng30/03/1990938
258Trần thi thu23 08 1984395
259Phạm thị thu17/09/1958197
260Phạm Ngọc Khánh13/09/1967736
261Nguyễn Thị Duyên15/03/1982182
262Lê Minh Duyệt31/01/1978999
263Trần Thị Hồng Hà26/05/1992925
264Lê thùy linh20/12/1984123
265Trương Thị Tâm28/04/1985284
266Cao Văn Đoàn05.02.1995576
267NGUYỄN QUÝ ĐẮC12/06/1967213
268Lê Thị Mai Trang12/09/1993593
269Trần Duy Lộc14/06/1905200
270Phùng thị ánh nguyệt24_09_1996026
271Trần Duy Lộc31/01/1992200
272Nguyễn thanh Hải06/11/1970537
273Nguyễn Thu Trang04/09/1992568
274Bùi Đức Thịnh20/06/1993472
275Phạm Thị Kim Thoa14/02/1983629
276Phạm Thị KimThoa14/02/1983629

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *