KHÓA THIỀN 3 NGÀY 18-20/8/2018 TẠI TỊNH THỰC QUÁN SỐ 10 NGUYÊN HỒNG -HN

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN 3 NGÀY 18-20/8/2018 TẠI TỊNH THỰC QUÁN SỐ 10 NGUYÊN HỒNG – ĐỐNG ĐA -HN

Khoá tu Bát Chánh Đạo 03 ngày do Thiền Sư Nguyên Tuệ hướng dẫn sẽ bắt đầu vào 18- 20/08/2018 (8-10/7 AL)  tại Tịnh Thực Quán – Số 10 Nguyên Hồng (Ngã tư Huỳnh THúc Kháng – Nguyên Hồng) – Ba Đình – Hà Nội
CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM:
– Pháp Học : Nghe giảng về Duyên khởi Bát Tà Đạo để Hiểu Biết Đúng Sự Thật về Khổ và Nguyên Nhân Khổ ( Khổ Đế và Tập Đế ). Nghe giảng về Duyên khởi Bát Chánh Đạo để Hiểu Biết Đúng Sự Thật về Khổ Diệt và Con Đường Khổ Diệt ( Diệt Đế và Đạo Đế )
– Pháp Hành : Thực hành Chánh Niệm về Tứ Niệm Xứ tức Luyện Tập Trí Nhớ để Luôn Luôn Nhớ Đến “CHÚ TÂM QUÁN SÁT Thân Thọ Tâm Pháp”
– Pháp Thành : Chứng ngộ và an trú Tâm Giải Thoát – Tuệ Giải Thoát ( hay Không Giải Thoát – Vô Tướng Giải Thoát ).
Bài giảng bao gồm :
– Ngày thứ 1 :
Sáng : Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng, Mục đích cuộc sống.
Chiều : Sự giác ngộ về Cảm Thọ của Đức Phật, Lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 :
Sáng : Các đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế.
Chiều : Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 :
Sáng : Chánh Niệm và Tỉnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH

Đăng ký tham dự MIỄN PHÍ trước ngày 15/08/2018 – Quý vị tự túc phương tiện và ăn uống. Nếu quý vị có nhu cầu ăn Buffe Chay tầng 1 thì tự túc đăng ký ăn với Nhà hàng.
Đăng ký online tại địa chỉ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR1YAz5YPfOyGl54iz4_KKxfF24Y8CfoPQb_-QaVNPi0p_PA/viewform

Phụ trách thông tin:
Cư sĩ Trần Văn Dũng- 01655868788/0912117707
Cư sĩ Phạm Thanh Nam – 0979964188
Chị Thanh chủ quán – 0901101969.

Trang thông tin chi tiết các khóa tu và tài liệu tham khảo:
batchanhdao.vn

Facebook.com/krsbvn

CHI TIẾT THỜI KHÓA TU
8h00 – 11h00: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của Sư
11h00 – 12h00: Ăn trưa
12h00 – 13h15: Nằm thiền, nghỉ trưa
13h15 – 16h30: Nghe pháp, thực hành tu tập theo sự hướng dẫn của Sư
16h30-17h30: Pháp đàm
17h30: Kết thúc buổi chiều

NỘI QUY KHÓA TU:
1. Các thiền sinh đăng ký tham dự khóa tu phải cung cấp thông tin liên hệ để đăng ký danh sách.
2. Trong khóa tu TUYỆT ĐỐI không sử dụng điện thoại (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp).
3. TỊNH KHẨU – trong quá trình tu tập không nói chuyện (trừ giờ pháp đàm). Tuyệt đối Không bàn về chính trị tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung tu tập.
4. Tuyệt đối chấp hành các nội quy của quán, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh trong suốt khóa tu.
5. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.
6. ‎Thiền sinh TỰ NGUYỆN CAM KẾT nội quy trên. Những thiền sinh vi phạm một trong các nội quy đã được BTC nhắc nhở nếu tái vi phạm 2 lần sẽ buộc rời khỏi khóa tu.

Trả lời